SBD Vyšehrad
Sinkulova 83
140 00 Praha 4 - Nusle

gornerova@sbdvysehrad.cz
koubova@sbdvysehrad.cz
Dodavatelem nábytku pro naše kanceláře je firma ARWEN interiery.


Správa objektu

Stavební bytové družstvo Vyšehrad nabízí individuální přístup podle požadavků a podmínek spravovaných objektů:

Základní informace o službách:

Ekonomické služby:

 • vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky včetně výroční zprávy a daňového přiznání,
 • pomoc při zajištění financování potřeb domu a investiční poradenství,
 • předpis nájemného, záloh na dodávku tepla a teplé užitkové vody, záloh na vodné a stočné  a ostatní služby spojené s užíváním bytu, příspěvků na správu domu a pozemku,
 • předpis nájemného z pronajatých nebytových prostor,
 • vyúčtování zálohových plateb, vypořádání přeplatků a nedoplatků,
 • v případě potřeby metodické pokyny k vedení pokladny, odměnám za práci
 • vedení mzdové a personální agendy, zpracování mezd
 • čtvrtletní výpis finančních transakcí a změn (přehled plateb faktur, změny v počtu nájemníků)
 • pravidelné informace o případných neplatičích,
 • upomínky dlužného nájemného nebo příspěvků na správu domu a pozemku,
 • vymáhání a dlužných plateb včetně soudního řízení, právní konzultace.

Technický servis:

 • provoz, údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace spravovaných objektů,
 • zajišťování služeb a jejich dodávek souvisejících s užíváním objektů,
 • zajišťování výběrových řízení,
 • zajišťování preventivní a běžné údržby domu se zjištěním technického stavu,
 • zajištění technických prohlídek a revizí.

Právní služby:

 • převody bytů do osobního vlastnictví cca 5.000,- Kč za jednotku včetně kolku
 • jednání u soudu,
 • žaloby,
 • další právní pomoc,
 • zakládání společenství vlastníků cca 12-16000,- Kč včetně notářských poplatků
 • změny na obchodním soudě,
 • vypracování domovního a garážového řádu,
 • zpracování prohlášení vlastníka cca 1500,- Kč za jednotku

Základní informace o odměně za výkon činností při správě a provozu budovy

Za výkon činností související se zajišťováním správy, provozu a oprav společných částí budovy si SBD Vyšehrad účtuje  správní poplatek za bytovou, nebytovou jednotku podle dohody s objednatelem dle požadovaného rozsahu činnosti  na základě podepsané mandátní smlouvy.

Právní služby se fakturují samostatně na základě objednávky a rozsahu prací podle dohody s objednatelem.

Stavební bytové družstvo Vyšehrad je moderní správní firmou, která zajišťuje pro své členy a klienty širokou škálu služeb spojenou s bydlením. Naším hlavním cílem je  kvalitní, bezpečná a efektivní správa bytových domů. Jsme vybaveni kvalitním programovým vybavením, máme propojené účetnictví s evidencí bytů a nájemníků a veškeré platby provádíme přes internetové bankovnictví.

Veškeré úklidové služby nejsou součástí správního poplatku, a jsou samostatně fakturovány úklidovou firmou na základě uzavřené smlouvy dle požadavku klienta, totéž se týká technických prohlídek a revizí.Výběrové řízení je zahrnuto ve správním poplatku.

Reference

V současné době SBD Vyšehrad vykonává správu pro vlastní domy (správu bytů, garáží, garážových stání, nebytových prostor), které jsou na Praze 1, 2, 4, 5, 9, 10  a pro cizí subjekty na základě mandátní smlouvy.

Uvádíme správu cizích subjektů:

 • Společenství vlastníků Nad Pískovnou 1671-1673, se sídlem Praha 4, Nad Pískovnou 1672
 • Společenství Jánský vršek čp.327, Jánský vršek 327, 110 00 Praha 1 
 • Společenství Na Václavce 48-50,se sídlem Praha 5, Na Václavce 2865/50
 • Společenství vlastníků 30 garáží Pod vrstevnicí 14/1527, se sídlem Praha 4, Pod vrstevnicí 14/1527
 • Společenství vlastníků garáží Vzdušná, se sídlem Praha 4, Vzdušná 774
 • Společenství vlastníků Pod Vrstevnicí 1527,1528, se sídlem Praha 4, Pod vrstevnicí 1528/16
 • Společenství vlastníků garáží Pod vrstevnicí 9999, se sídlem Praha 4, Pod vrstevnicí 1735/6
 • Společenství vlastníků Nad cementárnou 1129/8a, se sídlem Praha 4, Nad cementárnou 1129/8a
 • Stavební bytové družstvo Braník 21, se sídlem Praha 4, U družstva Práce 1551/2b
 • Společenství vlastníků Na Petřinách 17158,1716,1717,1718, se sídlem Na Petřinách 1717/61
 • Stavební bytové družstvo NOVOBYT, se sídlem Praha 4, Podolské nábřeží 1125/2a
 • Společenství domu Rejskova 2169/14, se sídlem: Praha 2-Vinohrady, Rejskova 2169/14
 • Bytové družstvo Rejskova 14, se sídlem: Praha 2-Vinohrady, Rejskova 2169/14
 • Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 1132, Novodvorská 1132, Praha 4
 • Družstvo Podolská 118/120, se sídlem Praha 4, Podolská 120/606
 • Společenství vlastníků Ke Krči 998/16, Praha 4
 • Návrat bytové družstvo,Stallichova 932/9, 140 00  Praha 4
 • Společenství vlastníků na Rovinách 771,772, Na Rovinách 771/5, 142 00  Praha 4
 • Společenství vlastníků Sarajevská 12 a 14, Sarajevská 14, 120 00  Praha 2
 • Společenství Podolí 1123,1124,1125, Podolská 1123, 147 00 Praha 4
 • Společenství vlastníků v domě čp. 734, K Červenému vrchu 734, 160 00 Praha 6
 • Společenství vlastníků K Červenému vrchu 736, K Červenému vrchu 736, 160 00 Praha 6
 • Společenství vlastníků jednotek K Červenému vrchu 737, K Červenému vrchu 737, Praha 6 
 • Společenství vlastníků Pod Vrstevnicí 1529,1530, se sídlem Praha 4, Pod vrstevnicí 1529
 • Společenství vlastníků Podolská 1140/3, Praha 4, Podolská 1140, 14700  Praha 4
 • Společenství vlastníků Kettnerova 1940, Kettnerova 1940/1, 15500  Praha 5
 • Společenství vlastníků Brechtova 846-850, Brechtova 850/33,14900 Praha 4
 • Společenství vlastníků Vzdušná 773,774, Vzdušná 773/7, 14200  Praha 4
 • Bytové družstvo Přímětická 1199,družstvo, Přímětická1199/36,14000 Praha 4
 • Družstvo Bohuslav, Bohuslava ze Švamberka 6/1230,  14000 Praha 4
 • Společenství vlastníků jednotek č.p.1042 a č.p.1043,Nusle, 5.května 1043/32, Praha 4, 14000
 • Bytové družstvo Vodárenská 252, Vodárenská 252/3,Praha 4, 147 00

V případě zájmu další informace Vám sdělí: Ing. Valerie Kaplická a Ing. Zina Koubová – ekonomický úsek SBD Vyšehrad (telefon 261225059, mobil 775166719)