SBD Vyšehrad
Sinkulova 83
140 00 Praha 4 - Nusle

gornerova@sbdvysehrad.cz
koubova@sbdvysehrad.cz
Dodavatelem nábytku pro naše kanceláře je firma ARWEN interiery.


Organizační schéma organu družstva

Nejvyšší orgán družstva
shromáždení delegátu,
které volí na pětileté funkční období

představenstvo družstva
členové představenstva:
Josef Gennert
JUDr. Jan Frič
Jana Kafková - místopředseda
Ing. Petr Hanzal
Bohuslav Pokorný - předseda komise
členové představenstva volí na pětileté období:
předseda představenstva
Helena Görnerová
řídí pracovní aparát jako vedoucí družstva kontrolní komise

členové kontrolní komise:
Bohuslav Pokorný - předseda komise
Miroslav Francl – člen KK
Jiří Kratochvíl – člen KK

Jednotlivé družstevní domy a nebytové prostory (garáže) postavené podle samostatné projektové a rozpoctové dokumentace, jejichž výstavba byla samostatně financována, tvoří na sobě ekonomicky nezávislá střediska bytového hospodářství - samosprávy. Orgánem družstva zajištující činnost samosprávy je členská schůze samosprávy.

Členská schůze samosprávy volí na pětileté funkční období výbor samosprávy.

Orgány družstva mohou vytvářet pomocné orgány (komise), které mají pouze poradní charakter.