SBD Vyšehrad
Sinkulova 83
140 00 Praha 4 - Nusle

gornerova@sbdvysehrad.cz
koubova@sbdvysehrad.cz
Dodavatelem nábytku pro naše kanceláře je firma ARWEN interiery.

Historie družstva

Stavební bytové družstvo Vyšehrad bylo založeno 13. dubna 1960 za účelem zajišťování výstavby bytů a garáží pro členy družstva většinou formou svépomocnou nebo s částečnou svépomocí členů družstva. Po dokončení výstavby a bankovním a vnitrodružstevním vypořádání staveb předávalo většinou družstvo tyto vypořádané objekty do správy jiných bytových družstev. Se změnou politických a hospodářských poměrů na konci roku 1989 a se změnou zejména stavebního a pozemkového zákona, přijetím restitučních zákonů byly družstvu zastaveny rozestavěné stavby, z nichž se po roce 1990 podařily dokončit pouze 4 stavby.

Se změnou podmínek družstvo postupně zrušilo tzv. střediska jiné hospodářské činnosti, oddělení přípravy staveb, a soustředilo se na správu vlastního bytového fondu.

Dalším zásahem do koncepce družstva byly zákony č. 42/1992 Sb. ze dne 21. prosince 1991 o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech č. 72/1994 Sb. ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

Shromáždění delegátů konané dne 12.11.1997 přijalo toto usnesení:
Shromáždění delegátů potvrzuje svá předchozí rozhodnutí ze dne 10.11.1992 a 28.4.1993 ve věci převodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. a ukládá představenstvu převádět byty a nebytové prostory do vlastnictví všem členům družstva bez ohledu zda své právo o provedení převodu jednotky do vlastnictví uplatnili v termínech stanovených zákonem č. 42/1992 Sb. a 72/1994 Sb. či nikoliv.

Za účelem využití pracovních sil a technických prostředků družstva se družstvo koncem devadesátých let minulého století začalo orientovat nejen na správu vlastního bytového fondu, ale začalo tyto služby poskytovat vznikajícím družstvům z privatizace obecních domů a pro vznikající společenství vlastníků.