SBD Vyšehrad
Sinkulova 83
140 00 Praha 4 - Nusle

gornerova@sbdvysehrad.cz
koubova@sbdvysehrad.cz
Dodavatelem nábytku pro naše kanceláře je firma ARWEN interiery.


Stavební bytové družstvo

Vítejte na stránkách SBD Vyšehrad

Jsme stabilizovaným bytovým družstvem s dostatečnou zkušeností a kapacitou pro provádění kvalitní, profesionální a produktivní správy bytového fondu pro všechny druhy právních subjektů v oblasti bydlení.

Pro nás je vždy základem vzájemně prospěšná a rozumná dohoda stvrzená mandátní smlouvou zajišťující nejen správu společných částí domu, ale i zajišťování zcela komplexního spektra služeb. Touto dohodou nabízíme nejen až v konečném důsledku řádné vyúčtování za dům, ale klid a pohodu i v průběhu roku za minimum nákladů.

Provádíme správu tzv. „širokého typu“, zahrnující celé spektrum problematiky bydlení, nikoliv pouze úzké provádění účetnictví a podobně. Zároveň jsme však schopni v případě konkrétních požadavků právnických osob zajišťovat z tohoto spektra jen některé zákazníkem vybrané činnosti, např. kompletní ekonomické agendy.

Odložené shromáždění delegátů se bude konat dne 20. září 2022 v 17,00 hod. v kanceláři předsedy představenstva SBD Vyšehrad, 2. patro, Sinkulova 83, Praha 4.

Návrh programu schůze:

 • 1. Zahájení
 • 2. Volba zapisovatele
 • 3. Volba návrhové a mandátové komise
 • 4. Volba ověřovatelů zápisu
 • 5. Zpráva o činnosti družstva od posledního shromáždění delegátů
 • 6. Zpráva předsedy kontrolní komise
 • 7. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2021
 • 8. Převody do osobního vlastnictví
 • 9. Schválení poplatků za úkony
 • 10. Zpráva mandátové komise
 • 11. Zpráva návrhové komise, přijetí usnesení
 • 12. Závěr

Aktuality


Oznámení

Ve dnech od 17.11. do 18.11.2022 bude z technických důvodů kancelář družstva mimo provoz.

Helena Görnerová předseda představenstva