SBD Vyšehrad
Sinkulova 83
140 00 Praha 4 - Nusle

gornerova@sbdvysehrad.cz
koubova@sbdvysehrad.cz
Dodavatelem nábytku pro naše kanceláře je firma ARWEN interiery.


Stavební bytové družstvo

Vítejte na stránkách SBD Vyšehrad

Jsme stabilizovaným bytovým družstvem s dostatečnou zkušeností a kapacitou pro provádění kvalitní, profesionální a produktivní správy bytového fondu pro všechny druhy právních subjektů v oblasti bydlení.

Pro nás je vždy základem vzájemně prospěšná a rozumná dohoda stvrzená mandátní smlouvou zajišťující nejen správu společných částí domu, ale i zajišťování zcela komplexního spektra služeb. Touto dohodou nabízíme nejen až v konečném důsledku řádné vyúčtování za dům, ale klid a pohodu i v průběhu roku za minimum nákladů.

Provádíme správu tzv. „širokého typu“, zahrnující celé spektrum problematiky bydlení, nikoliv pouze úzké provádění účetnictví a podobně. Zároveň jsme však schopni v případě konkrétních požadavků právnických osob zajišťovat z tohoto spektra jen některé zákazníkem vybrané činnosti, např. kompletní ekonomické agendy.

Shromáždění delegátů se bude konat dne 8. června 2021 v 17,00 hod. v kanceláři předsedy představenstva SBD Vyšehrad, 2. patro, Sinkulova 83, Praha 4.

Návrh programu schůze:

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  • 1. Zahájení
  • 2. Volba zapisovatele
  • 3. Volba návrhové a mandátové komise
  • 4. Volba ověřovatelů zápisu
  • 5. Zpráva o činnosti družstva od posledního shromáždění delegátů
  • 6. Zpráva předsedy kontrolní komise
  • 7. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2020
  • 8. Zpráva mandátové komise
  • 9. Zpráva návrhové komise, přijetí usnesení
  • 10. Závěr

Aktuality


Oznámení

Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR funguje kancelář družstva v omezeném režimu. Žádáme členy družstva a výbory SVJ, aby omezili osobní návštěvy a komunikovali s družstvem pouze prostřednictvím elektronické pošty. Neodkladné záležitosti budou řešeny po předchozí telefonické dohodě přímo s jednotlivými pracovníky družstva. Veškeré kontakty jsou uvedeny v sekci kontakty.
Toto omezení je platné do odvolání.

V Praze dne 21.10.2020

Helena Görnerová předseda představenstva